INFORME: IDENTIFICACIÓ D'INICIATIVES EXITOSES DE COMERCIALITZACIÓ D'OLIS D'OLIVA I ELS SEUS DERIVATS
OBRE
Webinaire Porsters

1. El potencial de l'oli d'oliva com a ingredient en aliments OBRE

2. Extractes de l'oli d'oliva per a cosmètica OBRE

3. Ajuts econòmics per a iniciatives empresarials en el sector de l'oli d'oliva OBRE  (lien vidéo)

4. L'oleoturisme a Catalunya OBRE

  

Le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage, de la Pêche et de l’Alimentation du Gouvernement de la Catalogne s’est associé à la Chambre d’agriculture des Pyrénées-Orientales et au ministère du Développement rural et de l’Environnement de Navarre pour promouvoir les produits ainsi que les initiatives entrepreneuriales du secteur agroalimentaire.

Image
Image
Image

Les trois régions participant au projet Transgrowth possèdent des filières agroalimentaires à fort potentiel de croissance. L’objectif général du projet est de favoriser l’émergence de nouveaux projets d’entreprises dans ces filières et de promouvoir la qualité des produits afin de renforcer la durabilité du territoire.

TÉLÉCHARGER LE TRIPTYQUE D'INFORMATION DU PROJETEl projecte TRANSGROWTH consta d’una sèrie de socis i associats:
Image
Image
Image

Associats:

- Xarxa d'iniciatives oleoturístiques de Catalunya

- Associació Clúster de l'Oli de Catalunya

- Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN NNPEK)

Image

Identificar els segments de negoci amb més potencial de creixement. Generar noves oportunitats de negoci i millora del...


Identificació d'iniciatives exitoses- Visites sobre el terreny d'aquestes iniciatives exitoses- Grups de treball per tal de identificar els segments de negoci amb més potencial de creixement- Jornades de presentació dels segments de negoci.

             

  
Image

Dissenyar i implementar un sistema d'acompanyament personalizat en el diseny de projectes empresarials viables que impulsin la professionalizació i sostenibilidad empresarial des d'una perspectiva integral, que busquen generar noves activitats i millorar la qualitat dels productes.


Definició de plans de treball de suport a les noves iniciatives empresarials- Implementació d'assessoraments individualitzats - Definició de plans de viabilitat y continuïtat- Suport a la recerca de finançament.
Image

Contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes agroalimentaries amb més potencial de creixement.


Disseny de l'estratègia de promoció i difusió- Jornades de sensibilització- Activitats singulars de reconeixement de la qualitat i la innovació- Implementació de l'estratègia de promoció i difusió.

Image